Varmt välkommen

…till Aktiva Vikingar’s hemsida!

Aktiva Vikingar startades i januari 2015 med målet att forma en av de mest aktiva krigsklanerna i Sverige. Målet var att samla väldigt aktiva spelare och ha stora krig. Sedan dess har familjen växt till flera klaner som följer gemensamma regler. En stor mängd duktiga ledare och co har hjälpts åt med att skapa några av de bästa och mest stabila klanerna i Sverige.

Vårt huvudsakliga fokus är att bli framgångsrika i krig, men vi vill också vara en bra miljö för spelare att utvecklas i och ha kul. Receptet för framgång är aktiva ledare, mentorskap och att alla följer våra regler.

Alla nya spelare ska läsa våra regler, läs dem noggrant i samband med att ni går med. Om alla spelare följer våra regler och drar åt samma håll så vinner vi fler krig och får en bättre sammanhållning. De är både där för ditt bästa och för klanernas bästa.

Vi har ingen åldersgräns, men lagspel kräver en stor portion personlig mognad och engagemang, och det är främst mognad och engagemang som avgör om man är lämpad att vara med i en aktiv krigsklan i Clash of Clans.

Krigsklaner:
Aktiva Vikingar: th7-12, svenska, 3 krig i veckan
AktivaVikingar2: th3-12, svenska, 3 krig i veckan
AktivaVikingar3: th3-12, svenska, 3 krig i veckan, klanen används som nybörjarklan
AktivaVikingar4: th3-12, svenska, klanen används som nybörjarklan, man får kriga medan man uppgradera hjältar

Farming-klan:
VilandeVikingar: Alla th, svenska, inga krig
VilandeVikingar2: Alla th, svenska, inga krig

Vi finns på Discord.

regler

Regler för krig:

 • Krigsregler: Du är skyldig att göra 2 krigsattacker varje krig och de måste vara riktiga krigsattacker med de bästa trupperna du kan göra för att försöka ta 3* på motståndaren.
 • Första krigsattack: I din första attack tar du samma nummer som du själv har (spegel) på krigskartan, #1 attackerar #1 och #2 attackerar #2, etc. Numret är reserverat för varje spelare till kl. 23 (vilket ofta motsvarar ca 2-4 timmar från krigsstart. Du ska anfalla din spegel i första hand om den inte blivit 3*. Om man stjäl andra spelares nummer innan kl 23 leder det till varning eller kick, med undantag för om man är ett lägre TH som redan 3*at ALLA sina TH-motståndare och börjar attackera ett högre TH.
 • Andra krigsattacken: Den andra attacken tar du antingen 3* där en annan spelare har misslyckats. Eller så väntar du till kl. 23 då du är fri att attackera alla mål som ingen har attackerat där du tror du kan ta 3*a. Läs chatten och säg till vilket nummer du tänker attackera, rådgör med ledarna eller erfarna spelare om du inte vet vad som är ett bra mål. Kom överens med andra spelare så inte flera gör trupper för samma bas.
 • Lägre TH attackerar tidigt: Ju längre ner du är på krigskartan desto tidigare ska du göra dina bägge attacker. Lägsta TH ska göra 2 attacker så tidigt som möjligt, och några i toppen bör om deras schema tillåter det göra en sen attack så länge det inte finns risk för att de missar den. När lägsta TH har 3*at alla sina baser får de börja ”stjäla” baser från TH:t över dem, när alla dessa är 3*ade får man börja ”stjäla” baser på TH:t över det, osv… Det finns flera syften med detta: lägre TH ska få öva sig som förberedelse inför framtiden, högre TH:t ska slippa slösa onödiga attacker på baser som är så enkla att ett lägre TH kan 3*a det, det blir enklare för högre TH att avgöra om de behöver rensa upp på ett lägre TH eller om de ska försöka 3*a de sista i toppen, högre TH får hjälp med att se var alla fällor är så att deras chans att 3*a ökar.
 • Pacifism: att inte använda båda attacker i krig. 1 missad = varning. 2 missade = kick.
 • Loot-attacker är förbjudet: Det är själviskt att attackera starkare mål än du kan 3*:a i syfte att få krigsvinstbonus genom att göra en enkel 1-2*, laget förlorar på det beteendet. Om klanen vinner kriget får hela klanen kollektivt tiotals miljoner guld, elixir och mörk elixir och alla blir glada av vinst. Loot-attacker är förbjudet om vi inte har tagit alla stjärnor i kriget (eller ledarna i undantagsfall har skickat mail om att det är tillåtet). Om du ser en misstänkt loot-attack, vänligen meddela ledarna så att de kan kicka spelaren eller diskutera med spelaren som misstänks bryta mot reglerna.
 • Gåvor till krigsattacker: Vi skänker bara det bästa till våra krigare, t.ex. bara maxade drakar, golem och valkyrior! Alla som begär trupper för krig ska specificera att det är till kriget och även begära de bästa trupperna för sin attack och den högsta level som klanen kan producera. Vi vill hjälpas åt så att vi vinner krig, begär tillräckligt bra trupper för att ta 3*.
 • Gåvor till krigskartan: endast spelare med de bästa trupperna får donera till krigskartan, och de är endast tillåtet att donera vad ledarna skriver i clan mail eller det som folk ber om. Att ge fel trupper saboterar för klanen och ingen blir glad.
 • Krigsfrekvens: I våra krigsklaner har vi tre krig per vecka. Krig startas på måndagar, onsdagar och fredagar ungefär vid kl 20:00. Söndag-måndag är vårt vilodygn där vi kan ta en paus från spelet, trophy-pusha eller bara farma och uppgradera.
 • Tänk på hur du uppgraderar din bas och dina trupper: Det är INTE OK att rusha sin bas. Det betyder att din bas utvecklas fortare än dina trupper. Vi fokuserar främst på våra trupper och uppgraderar basen i takt med att vi klarar ta 3* mot vår spegel i krigen. Läs mer här om .5-strategin. Mer information finns här om klanmatchning.

Regler för hur man agerar i våra klaner:

 • Förtjäna vårt förtroende! Genom att inte be om dyra trupper direkt eller att få bli elder eller co-leader direkt.
 • Gåvoregler: Du måste ha en donation ratio på minst 1:2 (donerade/mottagna). Du måste alltså donera minst hälften av vad du fått. Ligger man under detta en längre tid blir man varnad och sen kickad.
 • Ge för att få! Ge först så att vi kan se att du har klanens bästa intresse i åtanke, be om trupper senare. Många spelare tittar på din donation ratio och kommer endast att ge till generösa givare.
 • Följ ledarnas rekommendationer. Ledarna är till för att hjälpa klanen och spelarna att utvecklas i rätt riktning, om de säger till om något är det för allas bästa inklusive ditt.
 • Uppgradera smart så vi vinner krig. Att uppgradera på ett olämpligt sätt skadar klanernas möjligheter att vinna krig, följ om möjligt uppgraderingsplanen TH x.5 som kortfattat går ut på att varken skaffa nya försvarsbyggnader eller uppgradera befintliga försvarsbyggnader efter att man uppgraderat till nytt TH. Målsättningen är att man alltid ska kunna 3*a sin spegel i krig, det görs genom att man inte har högre ”krigsvikt” än att man klarar av att 3*a sin spegel. Satsa istället på mur och attackförmåga efter att du uppgraderat till nytt TH, uppgradera försvar i takt med att du klarar av att 3*a svårare baser.
 • Var artig, inget stötande språk. Fråga trevligt och säg tack någon ger dig dyra trupper eller ger dig goda råd. Upprepat olämpligt språk eller onödig mobbing av andra spelare = kick.
 • Donationer för farm eller försvar: skriv vad ändamålet är, t.ex. farm eller försvar, så att inte någon felaktigt tror att det är till krig och slösar onödiga resurser och gems på maxade trupper.
 • Semester / resa? Vila från krig? Först av allt, berätta för en ledare eller co som är online. När du inte kan attackera i krig till exempel när man åker på en semester, eller om du behöver vila av en annan anledning, lämna krigsklanen och joina farming-klanen istället (VilandeVikingar). Om du inte berättar varför du är borta, kommer vi att sparka dig för inaktivitet. CoC är lagspel så du behöver agera för laget.

Regler kring co-leader, elder, Slack-grupper, Discord osv:

 • Uppgradering till co-ledare och vilket jobb de ska göra: Varje klan bör ha minst 3 ledare/co. Om ledaren känner ett behov av fler co utser den upp till ca 7st i klanen. Valet bör baseras på ledarskapsförmåga, aktivitetsnivå och en tid som elder inom våra klaner. Co-ledare är inte en titel som du kan få genom att donera eller tjata, det är ett hårt jobb som innebär att säkerställa framgång i krig och en bra spelmiljö för aktiva medlemmar. Om en co inte gör ett bra jobb kan den nedgraderas. Om en ledare inte gör ett bra jobb, bör andra klanmedlemmarna be denne att lämna över titeln till en av co-ledarna. Ledare och co-ledare bör bara sparka enligt våra regler och företrädesvis varna spelarna innan de sparkar så att spelarna får en chans att förbättra sig. Ledare och co-ledare bör påminna spelarna att följa reglerna och förklara reglerna om någon inte förstår dem. Ledare och co-ledare är skyldiga att själva följa reglerna och vara goda förebilder.
 • Uppgradering till elder och vilket jobb de ska göra: Elder blir man genom att donera >1500 donationer av den begärda typen inom en säsong (4 veckor). Om folk får fel trupper från någon som vill bli elder bör de underrätta ledarna. Pga begränsningar i spelet syns inte gåvor till krigskartan, så spelaren bör själv underrätta om det i chatten. Elder får inte sparka medlemmar. Spammare som marknadsför andra klaner, spelare som inte kan svenska eller som säljer stulna hög-level-konton kan kickas direkt av elders. Elders kan hjälpa ledarna om de vill genom att påminna folk att följa reglerna. Elders måste själva följa reglerna.
 • Ändra reglerna: Om du är medlem i någon av våra klaner och vill förbättra reglerna, diskutera då med ledarna i din klan så kan de ta en diskussion med alla ledare i klanerna. Effektiva krigs klaner kan inte vara demokratiska precis som arméer i verkliga livet är inte demokratiska, men vi kommer att lyssna på råd och förslag! Vi är specialiserade på aktivt krig med målet att vinna krig efter krig efter krig …
 • Gruppdiskussioner för ledare och co-ledare på Discord: Eftersom spelet inte har något sätt för alla ledare att diskutera måste alla installera chattappen Discord så att de kan bjudas in till vår chattgrupp för co-ledare och ledare. Ledare och co-ledare kan till exempel diskutera förändringar i reglerna, uppdateringar av webbsidan, svåra beslut när spelare kan behöva bli kickade.
 • Gruppdiskussioner för medlemmar på Discord: Vi har många diskussionskanaler på discord och du går enkelt med genom denna inbjudan. T.ex. kan man diskutera basbygge, strategi eller snacka fritt för att lära känna varandra. Vi har kanaler för Clash of Clans, Clash Royale och Boom Beach. Du kan ansöka om att gå med i våra klaner här direkt i Discord innan du lämnar din nuvarande klan.
 • Sociala nätverk eller annan kontaktinformation utanför CoC: Du är fri att ge andra dina kontaktuppgifter ifall de vill skicka vänförfrågan, men ska inte tjata på andra att ge sina. Vissa spelare vill byta kontaktuppgifter, andra inte. Vänligen respektera andra spelares rätt till privatliv och anonymitet.

Regler CWL

Regler CWL (Clan War League)

Generellt

 • Alla måste sätta sig som gröna eller röda i förväg för att signalera om man är redo för CWL.
 • Bara de 15 tyngsta spelarna som har markerat sig som gröna är med och spelar CWL.
 • Övriga spelare är reserver och ser till att hålla sin grön/röda färg uppdaterad inför nästa omgång. Vi byter inte in reserver för att de tjatar.
 • Du måste vara beredd att vara med i alla efterföljande omgångar och göra din attack varje omgång om du sätter dig som grön.
 • Om du inte kan vara med i nästa omgång så måste du i god tid meddela en CO via Discord. En CO byter då ut dig mot en grön reserv och ger en kvittens att det har gjorts. Om du inte fått någon kvittens så har det inte uppfattats av CO att du vill byta.
 • Om du missar din attack så får du en varning. Det kommer inte nödvändigtvis skickas ut någon notifiering om varningen. Det förväntas att du vet att du är med i CWL.
 • Om du missar en andra attack så blir du kickad från klanen och vi plockar in en reserv. En kickad spelare kan söka sig till klanen under för att kämpa sig upp igen.

Krigskartan

Det är förberedelsedag innan nästa omgång samtidigt som krigsdag. Det gäller alltså att under pågående krig fylla krigskartan. Det är bara att klicka på nästa omgång under pågående krig för att fylla kartan.

 • Vi fyller krigskartan med maxade trupper. Alla som kan ge något maxat måste hjälpa till så gott de kan.
 • Donera det som önskas.
 • Under sista timmen innan nästa omgång startas kan vem som helst fylla med vad de vill. Det behöver inte vara maxat och det behöver inte vara det som önskas.
 • Det måste vara fullt i alla CC på krigskartan!

Vem attackerar du?

 • I första hand om inget har sagts så attackerar du din spegel. Du får då inte stjäla! Fråga CO i spelet eller discord om du anser att man bör köra annan strategi än spegel.
 • Om din spegel är för svår eller för lätt eller om du föredrar en annan bas som passar ditt sätt att attackera så är det fritt fram att komma överens med en annan viking om ett byte. Diskutera byten på Discord i klan-kanalen (t.ex. #aktivavikingar2 om du tillhör AV2) så ni inte måste vara i spelet samtidigt för att komma överens.
 • CO kan tidigt i kriget se vad vi har för motståndare och då besluta att vi kör en annan attack-strategi än ovan nämnt spegel-alternativ. Kanske är motståndaren betydligt starkare och vi väljer att köra spegel minus tre (eller 2 eller 1). Då ska alla ta tre nummer nedanför sin spegel. De lägsta tre (i detta exempel) ska då attackera valfritt så fort som möjligt. Fråga CO om de inte redan skickat ut meddelande med besked.
 • Oavsett vilken strategi vi väljer så ska de längst ner attackera så tidigt som möjligt!!!
 • Ni måste inte vänta på varandra men det är bra om topp-5 kan vänta tills de 10 andra har attackerat.
 • Om någon annan lägre får 0* eller 1* så får du välja att attackera den basen istället för din spegel om du tycker din spegel är för svår. Du förväntas då ta 3*. Nu kan någon annan högre ta din spegel. Berätta för klanen i Discord att du attackerat nedåt.

Möjliga klan-strategier

Dessa strategier kan en CO maila ut i början på kriget.

 1. Attackera spegel. Kom eventuellt överens med varandra om att byta.
 2. Attackera spegel minus X. Kom eventuellt överens med varandra om att byta.
 3. En lagledare är utsedd och ger order i Discord om vem som ska attackera vem. Håll koll på vad som sägs i Discord.
 4. Fria attacker. Först till kvarn!

Bonus

När alla sju omgångar är avklarade så får vi vår belöning. Ledaren kan dela ut bonus till några spelare. Det är spelarna med flest stjärnor plockade och som inte har missat någon attack som får en extra bonus.

Övrigt

I CWL så är det viktigare att lyckas med sin attack än vad det är i CW eftersom vi bara har en attack var. Så om du inte tror du klarar att ta 3-star så är det bättre att välja en annan strategi och gå för en mer säker 2-star istället för att riskera få 1 eller 0 stjärnor. Diskutera med dina vikingar hur du lättast klarar det om du är osäker. Om alla fixar minst 2-star så kommer vi alltid få över 30 stjärnor i varje omgång.

roller

Member

Inga krav utöver att följa reglerna.

Elder

För att bli elder krävs att man donerar >1500 per säsong. Elder kan dras tillbaka om man inte fortsätter vara aktiv och donerar. Spelet ger elders befogenheter som inte får använda i AV-klanerna (rejecta/accepta nya spelare och kicka members). BEFOGENHETER: Elders får rejecta uppenbart icke-svenskspråkiga sökande och accepta tillbaka medlemmar som varit och hämtat trupp tex. Elders får också kicka members där det är helt uppenbart att spelaren ska kickas (hot, försäljning av stulna konton tex).

Co-leader

Co-leader är ett förtroendeuppdrag som tillsätts under förutsättningen att det finns ett behov och en lämplig kandidat. Det innebär att man hjälper till med att administrera och utveckla klanen. För att bli aktuell som co behöver man ha visat sig trevlig och hjälpsam i chatten, vara bra på att donera och kunna attackera i krig. UPPDRAG: Rejecta/acceptera nya spelare och kolla att de har läst reglerna. Starta krig. Övervaka kriget (ha koll på att folk attackerar rätt nummer vid rätt tid och med rätt trupp). Skicka mail om varningar och krigskartan.

WAR SEARCH: Om möjligt tas alla gröna spelare med. Vid behov tas de röda med lägst level med eller någon grön får avstå (ad lib, men tex nyast i klanen, viktig uppdatering, missad attack förra kriget, etc. Man kan även fråga i chatten om någon frivilligt avstår eller acceptera någon med låg lvl som söker men inte på svenska tex.)

VARNINGSMAIL: med varningar från kriget (samt motivering), påminnelse om någon behöver skaffa drakar tex, samt vad som ska finnas på krigskartan. Om ny WS är startad kan man notera vem som togs med men var röd.

Leader

Leadern har egentligen samma uppdrag och befogenheter som co-leaders, men har det övergripande ansvaret. Leader-rollen kan med fördel roteras mellan erfarna co’s.

Varför .5-strategi?

När man är med i en krigsklan är målet att klanen ska vinna krigen för äran (war stars) och rikedom (war win bonus).

Med .5-strategi menas att man för varje th väntar med att skaffa sig ‘onödiga’ defences för att inte bli för tung i war weight samtidigt som man maxar sitt offence fullt ut. Syftet med det är att spelaren (och därmed även klanen) får lättare motståndare vid war matchup. Tex att man bara väger lite mer än en max th6 (Th 6.5) men ändå har ett offence som en max th7. Om matchup är jämn får man alltså möta en liten th7, vilket är en mycket enkel ***. Kom ihåg: du kan ta 6 stjärnor på dem med de kan bara ta 3 på dig.

Nackdelen är att man ‘saknar’ defences som skyddar en från att bli raidad på guld/elixir/DE. Detta kan man till stor del komma runt genom att 1. Befinna sig lagom högt i trophies. 2. Farma färdigt till en update utan att pausa. 3. Inte ha mycket guld, elixir och DE samtidigt. 4. Alltid attackera för att få sköld innan man lägger sig.

Hur gör man då? Olika saker väger olika mycket (se sidan om detta), och dessutom är olika saker olika viktiga för varje enskild th. Men frågan man ställer sig är: ‘vad behöver jag för att *** på samma th? Och vad är viktigast för att hindra andra från att *** mig?’. De nya defences som blir tillgängliga på det nya Th-level men som inte ingår i ovanstående svar väntar man med till absolut sist. Det innebär i praktiken att man har överskott på guld i början av en ny Th och överskott av elixir i slutet. Guldet kan man använda till att bygga mur som är praktiskt taget viktlöst och elixiret till att öva strategier genom att farma med riktig krigs-armé eller donera till sin klan.

Varför inte dra det ännu längre och inte alls köpa alla defences innan man levlar upp? Tja, så länge man tar *** på sitt eget nummer, så kan man få bygga hur man vill egentligen… 🙂